• Hjem
  • Artikler
  • Tusindvis af kilometer nye vandrestier er blevet åbnet for danskerne

Tusindvis af kilometer nye vandrestier er blevet åbnet for danskerne

Kom helt tæt på dansk natur

Sidste efterår blev der åbnet op for, at danskerne må gå og løbe i randzonerne langs alle vandløb og søer i Danmark i bræmmer på 10 meter fra vandkanten. Vi har kigget nærmere på, hvad det betyder for dig og kommer her med tre turforslag i randzonerne.

aa_shutterstock_109411454_F.jpg
Skrevet af: Steffen Fog - Fotos: VisitDenmark, VisitViborg og Sorø Turistbureau.
Opdateret den 03. jan 2017
Læst af: 7945

Sidste efterår blev der åbnet op for, at danskerne må gå og løbe i randzonerne langs alle vandløb og søer i Danmark i bræmmer på 10 meter fra vandkanten. Vi har kigget nærmere på, hvad det betyder for dig og kommer her med tre turforslag i randzonerne.

Friluftshungrende danskere har fået en helt ny og kæmpestor legeplads. Efter vedtagelsen af randzoneloven er tusindvis af kilometer nye vandrestier og løberuter nemlig en realitet! Eller hvad der svarer til omkring 50.000 hektar ny natur for friluftsmennesket at boltre sig i.

Man har indført randzonerne for naturen og miljøets skyld – for at beskytte vandmiljøet yderligere fra den forurening, som Danmarks landbrug forårsager. Ved at lave bræmmer på 10 meter langs al ferskvand er der nemlig en større chance for, at kvælstof, fosfor, pesticider og andre ting som kan forurene vandmiljøet, når at blive nedbrudt, inden det bliver vasket ud i vandmiljøet. En heldig sidegevinst er, at biodiversiteten og mangfoldigheden af planter, urter og dyreliv også vil stige, ligesom dette enorme areal sammenhængende natur er en lise for friluftsfolket.

Randzonerne ligger overalt i landet og giver adgang til noget af den bedste natur, vi har i Danmark – nemlig vores vandmiljø. Grænsen mellem land og vand er en naturtype med en enorm vitalitet og et rigt dyre- og planteliv, og den har en stor indvirkning på de fleste mennesker. Hvem har ikke fundet sig selv stående skuende ud over en af vores mange søer, betaget af skønheden og ladet tankerne rejse på langfart? Eller oplevet hvilken lykkepille det er at se solstrålernes refleksioner i bækkens rislende vand, eller hvor hypnotiserende vandets stille, klukkende lyde kan være.

Nu kan du få meget mere af det! Vi fortæller dig her, hvor randzonerne findes, hvordan du kan bruge dem, og hvad du skal huske, når du drager af sted.

Hvor findes randzonerne?
Generelt gælder det, at randzonerne findes langs alle vandløb og søer, det vil sige langs al ferskvand. Søerne skal dog være over 100 kvadratmeter store, og vandløbene skal være vandførende året rundt – så de helt små, tørlagte grøfter gælder ikke.

Ligeledes skal randzonerne være udyrkede, så det vil sige, at græsmarker, pløjemarker og stubmarker ikke tilhører denne randzonerne. Adgangen til randzonerne gælder ligeledes kun til fods. Det vil sige: du må vandre og løbe. Og tag gerne hunden med, bare den er i snor. Til gengæld er der ikke adgang for cykler, heste eller nogen som helst slags motoriseret færdsel (læs mere om adgangen i boksene).

Men overholder du disse simple regler, er der fri adgang for alle. Og der er som nævnt tusinder og atter tusinder kilometer vandløb i Danmark, og dermed er der også tusinder af kilometer randzoner at vandre i. Mange vil helt sikkert hurtigt finde deres favoritstrækning, men her på siderne bringer vi tre forslag til ruter, som du kan begynde med som en forsmag på de utallige eventyr, der venter i randzonerne.


Pas på den sure bondemand

Selvom alle danskere i princippet nu må vandre eller løbe i randzonerne, er der nogle undtagelser. For selvom du går langs et vandløb eller en sø over 100 kvadratmeter, er det ikke sikkert, at du må gå der alligevel. For det første må jorden ikke være dyrket, og med det menes der fx også græsmarker, stubmarker, pløjemarker og kornmarker. For det andet kan der for nogle arealers vedkommende gå nogle år fra lovens vedtagelse i 2012 til arealerne i lovens forstand er udyrkede, fordi den vilde natur først skal rykke ind. For det tredje må du ikke gå indenfor indhegning, uanset om det er en randzone.

Spørg dig for lokalt. Hvis muligt, så spørg landmanden, der ejer jorden. Lad være med at gå på steder, som du ikke er sikker på, er randzoner. Og husk: Du må ikke krydse et dyrket areal for at komme hen til randzonen. Brug veje eller stier. Du kan læse mere om, hvad der er randzoner, og hvor du må færdes her: www.randzoner.dk og www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang

 


 

ikon hængelås

Prøv de næste 3
Opdag Verden magasiner

Opdag Verden Magasinet

Direkte i din postkasse
i 6 måneder for 99 kr.

Du kan annullere, når du vil. Der er ingen binding.

Allerede eller tidligere medlem?

shutterstock 115001 Foto Dh

Turforslag 1 – 10 km 

Æblemose Huse til Sydfynske Øhav

Denne tur starter vest for Æblemose Huse på Sydfyn mellem Svendborg og Faaborg. Det nemmeste er at starte turen, hvor Spangebæk passerer Nørremarksvej. Herfra følger du Spangebæk nedstrøms, det vil sige mod vest.

Bækken slår et par sving og knæk mellem marker og huse, og du passerer også et par damme, som bækken afvander. Lige efter Gundestrupvej løber bækken ud i Hundstrup Å, som samtidig løber ind i et langstrakt skovstykke ved navn Kohave, og åen drejer gradvist mod syd.

Du har nu gået omkring tre kilometer, og du går langs åen inde i Kohave de næste par kilometer. Efter cirka fem kilometers vandring i alt går du ud af Kohave lige ved Lindevads Mølle. Kort efter drejer åen mod vest igen, og du går i åbent landskab mellem marker. Efter yderligere et par kilometer kommer du frem til Inddæmningen, åen drejer mod syd og løber langs med Inddæmningen på den østlige side. Sådan fortsætter den, indtil den løber ud i Det Sydfynske Øhav øst for Fiskholm. En perfekt afslutning på denne dejlige dagstur er at lægge vejen sydover og ende dagen ved Fjællebroen, der er berømt (og berygtet) for de enorme gammeldaws isvafler, du kan få ved havnen.

Er du på disse kanter, bør du hente den gratis app Det Sydfynske Øhav til mobilen. Her kan du finde masser af information om overnatning, inspiration til flere vandreruter (blandt andet den 220 kilometer lange øhavssti) og meget andet. Læs mere på www.visitsvendborg.dk  og www.detsydfynskeoehav.dk 


Find randzonerne

Randzonerne findes i princippet langs alle vandløb og søer i landzone. Søerne skal dog være over 100 kvadratmeter, og vandløbene skal være vandførende året rundt. Derudover er der en række andre undtagelser. Byområder, haver og lignende er fx ikke randzoner, uanset om de grænser op til ferskvand. Ligeledes skal randzonerne være udyrkede.

Hvis du vil se alle regler og undtagelser, kan du læse mere her:
http://1.naturerhverv.fvm.dk/randzoner.aspx?ID=14668


Turforslag 2 – 30 km 

soe shutterstock 101770708 Tystrup Sø til Næstved Rådhushave

Susåen udgør et omfattende vandløbssystem, som på ikonisk vis indrammer den midt- og sydsjællandske natur. Med de nye muligheder for adgang til randzonerne kan du nu få endnu bedre mulighed for at opleve Susåen.

Turen starter ved Næsbyholm Slot. Herfra går du ned til Tystrup Sø ad Skovridervej. Følg herfra den smukke Tystrup Søs østlige bred mod syd. Det er en herlig skovstrækning i Næsbyholm Storskov, hvor bakkerne skråner ned mod søens vand.

Tystrup Sø hænger sammen med Bavelse Sø mod syd, og du fortsætter langs bredden. Ved sydenden af Bavelse Sø følger du Susåen mod syd. Det gode ved den her del af åen er, at der heldigvis ikke er alt for sumpet langs bredden, så man kan følge åen de fleste steder. Er der sumpede strækninger, kan man søge op på nærliggende veje.

Her går man gennem landbrugsland med marker på begge sider af åen, og det er jo herligt en sommerdag, hvor lærken udfylder lydkulissen på smukkeste vis, og man kan lade fødderne gøre arbejdet, mens hjernen får en fridag. Et par kilometer syd for søen passerer man Skelby og herefter kommer igen lidt skov.

Efter træerne kommer man igen ud i det åbne, og du vil måske møde drøvtyggende køer, som vil kigge lige så nysgerrigt på dig, som du på dem. Flere steder har åen og arealet op til åen, på grund af skånsom behandling og ekstensiv dyrkning igennem mange år, udviklet sig til en lille særegen biotop. Træer har fået lov at stå flere steder, plantelivet er varieret, og insekter og liv summer. Det betyder, at der i vores ellers så intensivt dyrkede land faktisk er skabt et aflangt stykke sammenhængende natur langs denne å. Det kan du nyde, mens du går her.

Nu efter godt 20 kilometer nærmer du dig målet, Næstved. Først skal du lige igennem de små skove, som ligger nord for Næstved, blandt andet en lækker lille skov, Rådmandshave. Kort derefter ender du inde i selve Næstved, og turen er slut efter knap 30 kilometer.

Flere kilometer?
Vil du have flere kilometer i benene, så kan du let starte i Sorø, og vandre gennem Sønderskov og Broby Vesterskov (dog ikke ’randzone-vandring’ hele vejen) til du når Tystrup Sø. Her kan du vælge at følge den nordøstlige bred og videre af beskrevne rute. Her vil det være oplagt at overnatte ved Nåby Camping ved Æblehaven. Ellers kan du gå mod vest og vandre syd om Tystrups sø. Her er der en fin lejrplads (Hørhaven), og dagen efter kan du fortsætte langs den sydlige bred af Tystrup Sø og Bavelse Sø, til du kommer til Suseåen, hvor du kan følge den beskrevne rute.

 Turforslag 3 – 60 km

 

river shutterstock 10487063Hald Sø – Randers Fjord. 

Turen tager sit udgangspunkt tæt på Viborg og Jyllands midte, og dermed tæt på den nordlige ende af den jyske højderyg, som udgør det vandskel, som får vandløbene i Jylland til at løbe mod enten vest eller øst.

Turen starter ved Hald Sø, som med sin store dybde og det markante bakkedrag Dollerup Bakker, som omgiver søen, fortæller en spændende historie om den istid, som skabte meget af Danmarks landskab. Hald Sø ligger der, hvor randen af den enorme is, som dækkede Danmark i mange tusinde år, lå en stor del af tiden. På stedet var der en af de helt store gletsjerporte, som tillod smeltevandet at løbe ud, og smeltevandet har udgravet søen.

Start turen ved p-pladsen i sydenden af Hald Sø. Lige her løber Dollerup Bæk, der er et meget vigtigt vandløb for Hald Søs store søørreder. Her kan man med lethed se ørredyngelen smutte rundt i det klare vand.

Gå herfra vest om søen og gør dig selv den ulejlighed at gå omvejen ud på Inderø – en halvø, der stikker ud i søen. Skøn natur!

Et stykke før nordenden af søen passerer du Hald Hovedgård – her må fiskes – og senere borgruinen, der kan fortælle stedets spændende historie om det middelalderlige ’Tredje Hald’, også kaldet Bispens eller Jørgen Friis’ Hald.

Herefter følger du vandkanten til nordenden af søen, hvor du følger Non Mølle Å væk fra søen. Omkring Vejlevej kan du være tvunget til at følge parallelle veje på grund af tæt bevoksning. Efter cirka én kilometer løber åen ud i Vedsø, som du følger langs den sydlige bred, til du når Rindsholm Dambrug og Nørreå, et større åsystem, som via Gudenåen afvander området til Randers Fjord.

Nørreå kan visse steder være svær at følge, da der kan være sumpet og vådt i Nørreådalen, ligesom der skal passeres mange tværgående grøfter. Fra Bruunshåb kan du derfor i stedet følge den sti, som løber parallelt med åen lidt nord for, anlagt på en tidligere jernbanestrækning eller nogle af markvejene. Når du når Tapdrup efter cirka 20 kilometers vandring, og førstedagen er ved at være ovre, kan du passende benytte én af de to shelters, som ligger lige syd for Tapdrup i et grønt område på kanten af Nørreådalen. Man må også sætte telt op ved shelterne. Pladsen ligger tæt på en stor naturlegeplads, hvor der også er madpakkehus og grill. Det er muligt at købe brænde. Telefonnumre findes ved shelterne.

Dagen efter passerer du syd for Ørum den lille by Øby, som har sit navn fra istiden, da byen lå på en ø omgivet af fjord. Siden har landhævninger tørlagt området. Et meget spændende landskabeligt fænomen.

På strækningen mellem Øby og Ålum kan Nørreådalen igen drille, fordi der er sumpet langs den. Gå derfor alternativt via skovene syd for åen og sydvest for den naturskønne Fussing Sø – i en del af skovene, nemlig ’Fussingø Udskove’, er der fri teltslagning. Her kan du passende tage dagens anden overnatning efter cirka 40 kilometers vandring.

Dagen efter vågner man til herlig fuglesang i den tætte skov. Så er det på med støvlen og videre. Fra skovene er det nemmest at følge markveje efter eget valg ind til Randers og Randers Fjord, da arealet langs åen igen her er ret sumpet.

Efter godt 60 kilometers vandring i alt når du Randers Fjord, og du har således nu fulgt vandets vej fra Hald Sø nær midten af Jylland hele vejen til havet!


Fra algesuppe til klart vand 

Hald Sø var indtil 1950’erne en af Danmarks reneste søer. Men i de følgende år blev søen uklar og algerne overtog pga. næringsstoffer fra landbruget og spildevand. Om efteråret brugte de rådnende alger al ilten i søens bundvand. I 1986 indledte man derfor forsøg med ”kunstigt åndedræt”: Søen fik i sommerhalvåret tilført ilt via et system af slanger på bunden af søen. I løbet af få år blev vandet klarere igen, og planter og dyr vendte tilbage. Iltningen er i dag meget nedsat, og søen er tæt på at være lige så klar som i gamle dage. Hvert år besøger miljøfolk fra hele Europa succesen. Ilttanken kan ses ved p-pladsen ved Dollerup Bæk ved sydenden af søen, dér hvor en af de foreslåede ture starter.


 

FAKTABOKS

 

Andre spændende artikler


Eventyrlige fortællinger til de unge

Eventyrlige fortællinger til de unge

Weekendtur Røsnæs rundt

Weekendtur Røsnæs rundt

Nordisk Adventure Film Festival

Nordisk Adventure Film Festival

Log ind