Den øvre Gudenå

3 dage på Danmarks største å


Den øvre del af Gudenåen er indbegrebet af at padle på en dansk å. Brede ådale med græssende køer, store kær med sivskove og korte skovstrækninger glider forbi dig. Vandet er – især i tørre perioder – ofte meget klart på den rolige åstrækning. Til sidst venter en lidt mere strømfyldt finale mellem Voervadsbro og Klostermølle.

Bortset fra nogle ret vilde slyngninger gennem Uldum Kær, er turen meget egnet for begyndere og familier, der vil smage på friluftslivet under ordnede rammer i en fin natur, der dog langtfra er vildmark.

Men midtvejs mellem broer og større veje, med blomstrende vandranukler på åen og pragtvandnymfer om ørene, kan du godt ramme fornemmelsen af vild natur.

Strækningen fra Tørring til Klostermølle ved Mossø er omtrent 40 kilometer, og denne strækning er reguleret for at beskytte naturen. Og der er faktisk noget at beskytte, for artsrigdommen og livet i vandet er af rigtig god kvalitet.

For netop at beskytte naturens ret rige liv må du kun padle på åen fra 25. juni og året ud. Til gengæld møder du højst kun andre kanoroere i modsætning på det næste lange stykke af åen mellem Klostermølle og Silkeborg, hvor der både er motor, sejl- og rutebåde.

Strækningen er – som en klassisk kano-å – også velsignet af en god logistik, hvor du kan leje kanoer flere steder, sove på telt- eller campingpladser og endda blive fragtet tilbage af Modstrømsbussen, når du kommer til Klostermølle.

Undervejs kan du gøre flere afstikkere til fods. Ikke mindst ved Klostermølle kan du vandre en fin tur til toppen af Sukkertoppen og i de kuperede skove omkring udsigtspunktet – og nyde udsigten over Jyllands største sø, Mossø.


Aktivitet

Kanotur


Land

Danmark


Turlængde

40 km


Tid

3 dage


Type

Ruteforslag


Pris


Denne tur er bedst i:

  • Juni
  • Juli
  • august
  • september
  • Oktober

Dag for dag


Kanoturen mellem Tørring og Klostermølle kan gøres på 2-3 dage. Hvis du kan starte turen tidligt på dagen fra Tørring, kan du nå til Klostermølle med en enkelt overnatning. Vil du have en roligere tur, navnlig med børn, så brug gerne tre dage på turen. Forslaget her er en tur på tre dage – med mulighed for at forlænge turen med en ekstra overnatning og vandretur ved Klostermølle.

Dag 1:Tørring – teltpladsen i Aale, ca. 10 km
Din tur kan begynde fra Tørring Camping, hvor du kan få udleveret gæstemærke til dit eget fartøj, eller fra Tørring Kanoudlejning på den anden side af Ågade.

Gudenåens kilde befinder sig cirka 8 km mod nordvest i Tinnet Krat, hvor en vandreture fører op. Gudenåen er her i Tørring kun nogle få meter bred, og du har ikke padlet langt, før den ret smalle å også begynder at bugte sig ganske meget i til tider meget bratte sving.

Du får derfor hurtigt testet dine evner til at styre en kano. Her på turens første etape sejler du gennem Uldum Kær, der er et fladt eng- og moseområde med flere tilløbende bække og store rørskove. I folderen ”Oplev Uldum Kær” fra Hedensted Kommune har du et virkelig godt oversigtskort over dagens etape.

Du vil hurtigt opdage, at stednavne og distancer på denne del af Gudenåen er skiltet rigtig godt. Du er derfor heller ikke i tvivl, når du kommer til Verdens Ende. Her er du helt inde i hjertet af Uldum Kær. Broen over åen gør det muligt at gå en fin rundtur forbi Uldum Fugletårn og via Nordkær Bro tilbage til din kano.

Du kan dog også besøge et fugletårn et kort stykke fra Verdens Ende. Åen lukker officielt for sejlads kl. 18, så her skal du senest være fremme ved teltpladsen i Aale.

Der er toiletbygning omtrent 200 meter fra landgangsbroen, ligesom du finder et shelter på pladsen. Der er også masser af bord-bænke-sæt. Fra pladsen kan du gå en fin aftentur i Rask Mølle Skov på den anden side af åen – eller gå op i Aale i den modsatte retning, hvor du dog ikke kan købe dagligvarer.

Der er en DagliBrugsen i Rask Mølle ca. 4 km fra dig på den anden side af Rask Mølle Skov.

Dag 2: Aale Teltplads – Elite Camp Vestbirk, ca. 16 km
Padlingen på dagens etape er uden de store tekniske udfordringer – åen har et fint forløb uden de store krumninger.

Grøden i åen kan i juli være ret tæt, så du kommer formentlig til at styre uden om en hel del grønne øer af især vandranukel, der har et skønt flor af små blomster, der mange steder danner et flot hvidt tæppe på vandoverfladen.

Efter en times tid passerer du Åstedbro Teltplads. Du kunne måske være nået hertil allerede på dag 1. Den befinder sig dog ved den ret trafikerede Nørre Snedevej, og der er også en grillbar tæt på pladsen – og desuden et Bed & Breakfast.

Kort før Bresten Bro kommer du til Gudenåcamping Brædstrup, der kan være et fint frokostspot, hvor du kan købe en is til dig og dine medpadlere.

Efter Bredsten Bro er vandet dybere og åen bredere, og hurtigt når du til Bredvad Mølle. Her er et opsamlingssted for åens grøde, men du bliver ledt fint forbi stedet. Der er mulighed for at købe kaffe og kage på møllen – eller du kan lige før broen (Bredvadmøllevej) dreje ind til højre ad en smal kanal i bevoksningen.

Du kommer ind i en lille indsø, hvor du kan lægge til ved bredden. Her er en dag-rasteplads med toilet og borde/bænke, der i 2021 ikke var i alt for god stand. Men et smukt sted at slå et smut ind forbi.

Turen fortsætter under broen og ind i de opdæmmede søer ved Vestbirk Kraftværk. Den første hedder Bredvad Sø. Hold dig i venstre side, da der er meget lavvandet til højre. Du kan se campingpladsens kanostrand på din højre hånd, men vent med at krydse over søen, indtil du er på højde med campingpladsen.

Der er et stort område teltpladser ned til søen – og på den meget store campingplads er der – gå op ad bakke – bl.a. klappedyr, legepladser, et lille vandland til børn, en købmandsbutik og et cafeteria. Campingpladsen har også en mere rolig teltplads på Naldal Sø-siden af pladsen. Den når du ved at padle videre gennem Bredvad Sø, igennem en kanal og ind i Naldal Sø.

Hold til højre langs søens bred, så kommer du til den langt roligere teltplads, hvor der også skulle være ret fint at bade.

Bemærk, at opdæmningen og vandkraftværket i Vestbirk synger på sidste vers. Det har i flere år været planen at føre vandet tilbage i det oprindelige løb uden om søerne og vandkraftværket.

Det ser ud at, at det allerede i sommeren 2022 kan være en realitet, at man kan padle den fire kilometer lange strækning nordvest for søerne, der blev opstemmede i 1924 – og blandt andet komme ind under Den Genfundne Bro, der er blevet et meget populært turistmål. Du kan læse mere her: tinyurl.com/GudenaaenIgen.

Husk at spørge til projektet, før du padler igennem området.

Dag 3: Elite Camp Vestbirk – Klostermølle, ca. 14 km
På turens sidste etape kommer der mere strøm og lidt fart over feltet, især når du passerer Vilholt Mølle. Det er også den strækning med de måske største naturkvaliteter på hele åen, da vandet er rent og dyrelivet rigt. Du kan blandt andet støde på isfuglen, når du har passeret vandkraftværket.

Fra campingpladsen ror du gennem kanalen og ind i Naldal Sø. Her skal du ind under den gamle jernbane mellem Silkeborg og Horsens, der i dag er natursti og en dejlig cykelrute. Padl ind under den flotte bro ind i Vestbirk Sø. I den nordvestlige ende af søen skal du igennem en smal indsejling på en isbarriere.

Og derefter skal du padle/skubbe dig gennem en smal tunnel, inden du ror nogle hundrede meter i en kanal frem til Vestbirk Vandkraftværk. Her skal du bære kanoen over – der er vogne til det formål, men måske skal du hente den neden for værket.

Det går ret stejlt ned ad bakke, der er et fald på i alt 10 meter på vandet, så gå stille og roligt med den fuldtlastede kano og få ikke for meget fart på. Plask kanoen ned i åen med lyden af brusende vand i øregangen.

Nu følger et helt forrygende stykke af Gudenåen ned til Voervadsbro Teltplads. Det er helt klart det naturmæssige højdepunkt på din tur, der er foran dig.

Teltpladsen er et godt frokoststop, du kan evt. købe den på Det lille Røgeri. Naturoplevelsen bliver ikke mindre på finalestrækningen. Der er flere strømfald, og du vil opleve, at du får god fart på her og der. På den højre side rejser stejle skovklædte bakker sig, og der er masser af grønt omkring dig.

Ved Højlund er der et nyt strømfald, men du bliver ledt til højre ind i den såkaldte Klosterkanal. Herfra er vandet meget stillestrømmende, og du sejler igennem en jungleagtig bevoksning. Kanalen, du padler på, blev anlagt af munkene for mere end 800 år siden, fordi de ville udnytte vandkraften til deres mølleri.

Der er gode chancer for at se isfugle på turens opløbsstrækning. Kort før, du kommer til opstemningen ved møllen, skal du hale kanoen op på højre hånd. På modsatte side af åen, lidt længere fremme, finder du teltpladsen ved Klostermølle – hvor du kan se den store Mossø.

Stil kanoen ved ophalerpladsen og gå op til madpakkehuset ved vejen. Herfra har Modstrømsbussen én daglig afgang til Tørring, hvor du sikkert har din bil stående. Hvis du ikke har en bil, kan du også overveje en dagsetape mere i kanoen og slutte din tur i Ry, hvorfor der er tog mod Silkeborg, Skanderborg og Aarhus.

Evt. dag 4: Vandretur til Sukkertoppen og Pinddal Mose, ca. 8,5 kilometer
Tag gerne en ekstra overnatning ved Klostermølle. På dag 3 skal du være fremme inden kl. 16, hvor udlejerne gerne vil have deres kanoer igen – medmindre andet er aftalt. Stil kanoen på plads og gå de få hundrede meter fra landingsstedet ned til Klostermølles gratis, store teltplads med toiletbygning og vandhane og find et godt spot til dit telt.

Du kan bade ved østbredden af Mossø, og der er en udstilling om stedet i møllebygningen samt udsigt fra en gammel tørrelade i nærheden.

Efter endnu en nat i telet skal du på en fin vandretur til toppen af Sukkertoppen, der – 108 meter over havet – åbner for et fint kig ud over vestenden af Mossø, deltaet Klosterkær og de kuperede skove mod nord.

Nær Klostermølle kan du følge Gudenåstien op til toppen, hvor du først passerer madpakkehuset ved Klostermøllevej, hvor Modstrømsbussen også kører fra. Gudenåstien er markeret med røde markeringer. Turen til toppen tager ca. 30 min.

Har du 2-3 timer mere på hånden, kan du fra Sukkertoppen med stor fordel gå ad Gudenåstien ned på vestsiden af bakken til Højlund ved Gudenåen, hvor du har roet forbi i kanoen. Følg herfra Gudenåstien videre sydpå, op langs åen, ad Højlundsvej. Der er mulighed for flere fine kig ned på åen.

Efter et par kilometer passerer du en indkørsel til et hus på venstre hånd og kort efter drejer en vej op til venstre, hvor der står Pinddal Mose på et skilt. Drej til venstre her. Et stykke efter viser en gul markering til venstre. Ignorér den og fortsæt ad grusvejen igennem en åben eng forbi en ejendom på venstre hånd, og følg derefter den gule markering til venstre.

Nu er du på den sydlige sti gennem Pinddal Mose. Drej ind forbi Fåresø og fortsæt ud på en grusvej, hvor du drejer til højre. Derefter til venstre ad Grønskovvej. Og kort derefter til venstre op ad en skovvej, der vistnok også hedder Grønskovvej og flere steder er en hulvej, der til at begynde med går ret stejlt opad.

Gå forbi Dørupskov (et par huse i skoven) til et sted ret kort før Sukkertoppen, hvor du kan dreje til højre ad Gudenåstien (ad den sti, du kom ad tidligere) ned mod Klostermølle.

Vær tilbage tidsnok til at kunne pakke lejren sammen og springe på Modstrømsbussen mod Tørring om eftermiddagen (kl. 16 – men tjek køreplanen og om den overhovedet kører). 

Læs artikel

Turen er kun tilgængelig for Plus-medlemmer

Bliv medlem og få adgang til Opdag Verden

Opdag Verden + magasin

Som Plus-medlem af Opdag Verden har du adgang til ruter 

Ruterne indeholder viden som:

Sæson, hvornår er det godt at tage på tur. 
Hvor er Lejrpladser og er der vandrehjem, hytter eller anden overnatning. 
Hvor kan jeg få mad og vand på turen.
Transport til og fra ruten.
Links til mere info.
Kort over ture & GPX fil du kan bruge på din GPS.
Fotos fra turen.

Udover Turbasen får du magasinet 6 gange om året, rabat på ture, kurser, grej og meget mere, klik videre til Bliv medlem og se hvad du får for 299 om året.

Værd at vide


Tilladelser & Sæson

Kort og guider
www.oplevgudenaa.dk finder du masser af kort, inspiration og baggrund om det, du kan opleve på åen.

Kanoudlejerne har et gratis oversigtskort over åen fra Gudenåkomitéen, men vil du have turfoldere og ruteforslag til skove og stier langs Gudenåens øvre del, skal du en tur på www.udinaturen.dk og desuden søge efter kortfoldere: ”Uldum Kær” fra Hedensted Kommune, ”Den Genfundne Bro” fra Horsens Kommune samt den ældre folder ”Mossø” fra Naturstyrelsen.

Sværhedsgrad
Strækningen fra Tørring til Klostermølle er nemt roet.

Har du ikke de store erfaringer med at padle og styre en kano, får du dog kam til håret i Uldum Kær, hvor den smalle å slynger sig i skarpe sving.

Fortsæt videre...
Du kan fortsætte ad Gudenåen helt til Randersbro vest for Randers – bl.a. via Ry, Silkeborgsøerne og Tange Sø. Fra Tørring til Randersbro er der i alt 141 km. En dagsrejse i roligt tempo er normalt 15-20 km, hvis du kommer af sted om formiddagen. Tjek www.oplevgudenaa.dk.

Sæson & tilladelser

Padling på den øvre Gudenå fra Tørring til Klostermølle er reguleret. Du skal have tilladelse til at padle på strækningen, der kun er åben for sejlads fra ca. 25. juni og året ud – og kun i tidsrummet kl. 8-18.

Da der kun gives små 10.000 dagstilladelser, kan der være udsolgt for sommerens padleture på åen allerede i maj.

Når du booker kano, følger tilladelsen med. Har du egen kano eller kajak, skal du have gæstemærke.

Se mere på www.sejladspaagudenaaen.dk og se de godkendte kanoudlejere på www.gudenaakomiteen.dk 

Overnatning

Langs åen fra Tørring til Klostermølle er der i alt fire teltpladser. De kan ikke bookes.

Der er også to campingpladser: Tjek www.gudenaacamping.dk  og www.vestbirk.dk-camp.dk.

Bortset fra campingpladserne passerer du ikke byer/butikker lige ned til åen.

I Voervadsbro kan du spise i Det Lille Røgeri.

Mad på turen

Bortset fra campingpladserne passerer du ikke byer/butikker lige ned til åen.

I Voervadsbro kan du spise i Det Lille Røgeri.

Transport & startsted

Tørring er den oplagte startdestination for en tur på den øvre Gudenå.

Ved Tørring Kanoudlejning er der parkering mod betaling.

I 2021-sæsonen kørte Modstrømsbussen for første gang med én daglig afgang og en række stop langs åen fra Klostermølle retur til Tørring.

Se mere på www.kystlandet.dk.

Log ind