Deltagerbetingelser


Opdateret februar 2024

1. DELTAGERE

1.1. Du må gerne overdrage din plads til andre når Opdag Verden har godkendt overdragelsen. Det for at sikre at den nye deltager er bekendt med betingelserne, indholdet og niveauet for aktiviteten.

1.2. Som deltager må du ikke medbringe gæster som ikke er tilmeldt til aktiviteten. Du må heller ikke medbringe dyr medmindre det står specifikt i beskrivelsen af aktiviteten at det er tilladt.

2. ANSVAR OG RISIKO

2.1. Vi gør opmærksom på, at du som deltager i Opdag Verdens aktiviteter, deltager på eget ansvar og risiko.

2.2. Du har selv ansvaret for dine private ejendele, ansvaret for skader eller tab kan ikke pålægges Opdag Verden eller turlederen medmindre vi er direkte årsag til skade eller tab.

2.3. Opdag Verden og turlederen er fritaget af ansvar for skader der rammer en deltager, der er forårsaget af katastrofer, strejker og andre hændelser, som er af force majeure karakter, eller som er forårsaget af deltagerens egen forsømmelighed.

3. FORSIKRING

3.1. Du er selv ansvarlig for at have en forsikring der dækker de aktiviteter som du deltager i, samt dækker i tilfælde af, at du er skyld i andres tilskadekomst eller tab.  

Opdag Verden har et særligt forsikringsmæssigt ansvar overfor turlederen og deltagere på aktiviteter på vand. Opdag Verden har den lovpligtige passageransvarsforsikring og erhvervs- arbejds- og ulykkesforsikring.

Er du i tvivl om du er har den rette dækning af aktiviteten, du deltager i, bedes du kontakte dit forsikringsselskab inden tilmelding.

4. TURLEDER

4.1. Opdag Verden kan til en hver tid udskifte turlederen på en aktivitet eller kursus. Du kan ikke afbestille din tur eller kursus med turlederen som begrundelse for afbestilling.

4.2. Du bedes rette dig efter de anvisninger som turlederen kommer med.

4.3. Du er som deltager forpligtet til at sige fra; hvis du ser noget som du mener er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, eller føler dig utryg under en aktivitet.

4.4. Turlederen har ret til at aflyse en aktivitet, hvis han/hun mener at der er sket ændringer som gør at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortsætte.

4.5. Turlederen kan stoppe din deltagelse i aktiviteten, hvis turlederen mener at du fraviger så væsentligt fra deltagerforudsætningerne at det er uforsvarligt for dig at deltage, at du sætter gruppens sikkerhed i fare, eller at du er skyld i at resten af deltagerne ikke får den aktivitet som var beskrevet ved tilmelding.

Er du i tvivl om du kan deltage, så kontakt Opdag Verden.

5. AFLYSNING AF AKTIVITETEN

5.1. Opdag Verden kan til en hver tid aflyse en aktivitet, hvis der ikke er minimum antal deltagere på aktiviteten. Dette er på mellem 4-6 afhængig af aktiviteten.

5.2. Opdag Verden erstatter ikke din transport eller dit til turen indkøbte grej, dette skal foregå gennem egen forsikring.

5.3. Du får din betaling refunderet hvis Opdag Verden aflyser en aktivitet pga. manglende turleder eller lignende mangel fra Opdag Verdens side.

5.4. 

Opdag Verden sælger ikke pakkerejser, og i tilfælde af hændelser af force majeure karakter hæfter du derfor selv for evt. købt flybillet og anden købt transport, og også turen hos Opdag Verden. I tilfælde af epidemi, naturkatastrofer og andre pludseligt opståede og uforudseelige hændelser er Opdag Verden derfor fritaget for tilbagebetaling af dine køb i forbindelse med turen. Tur- og kursusdeltagere blive tilbudt at flytte deres tilmelding til en anden tur eller kursus. Eventuel prisforskel for turene/kurserne i forbindelse med flytningen vil enten skulle betales med det samme eller være tilgængeligt til andre køb i Opdag Verden.

5.5 Hvis Udenrigsministeriet fraråder

Når myndighederne fraråder rejser til din destination, og UM´s rejsevejledning bliver rød 14 dage inden din afrejse, så bliver turen aflyst, og du har tre muligheder:

  1. Du kan annullere din bestilling og få alle penge for turen refunderet.
  2. Du kan rykke din tur til en anden afrejsedato. 
  3. Du kan ændre din tur til en helt anden tur i programmet.

Er der forskel i prisen fra din oprindelige tur til den nye tur, får du penge tilbage eller skal betale differencen.

6. AFBESTILLINGSBETINGELSER

6.1. Opdag Verden og turleder kan ikke gøres ansvarlige for forsinkelser eller aflysninger af transport til aktiviteten du deltager i, da du selv står for transporten til og fra aktiviteten. Opdag Verden vil opfordre til, at man medregner muligheden for forsinkelser, når man bestiller sin transport.

6.2. Afbestilling. Du har altid 14 dages fuld returret på køb af en Opdag Verden tur,  kursus eller tilkøbspakke. Hvis du derudover afbestiller indtil 30 dage før aktivitetens start, mister du henholdsvis håndteringsgebyr, 1000 eller 300 kr. alt efter om det er en tilkøbspakke, uge eller weekendtur.

Hvis du afbestiller 0-30 dage før aktiviteten, kan du ikke få pengene tilbage.

6.3. Du kan, som alternativ til afbestillingen, vælge af overføres til en anden tur. Det er muligt indtil 30 dage før aktivitetens start, og kan gøres en gang. 

Ved udeblivelse fra aktivitet eller for sent fremmøde, jf. planen, kan du ikke få penge tilbage.

6.4. Håndteringsgebyret ved tilkøb af pakker er ikke refunderbart.

7. HVORNÅR TAGER OPDAG VERDEN STILLING TIL, OM TUREN GENNEMFØRES ELLER EJ?

7.1 Vi tager stilling til ugeturene senest en måned før turstart og weekendturene senest 14 dage før turstart. Turene i Grønland tager vi stilling til senest to måneder før turstart.

7.2 Hvis turen har skilt på med "Sikker afrejse", så bliver turen gennemført.

8. DELVIS UDNYTTELSE AF AKTIVITET

8.1. Hvis du ikke kan deltage i den fulde aktivitet, eller bliver forhindret i at deltage i dele af aktiviteten efter tilmelding. Forbeholder Opdag Verden sig ret til at betragte det som en afbestilling, hvis turlederen mener, at det vil forstyrre de andre deltagers aktivitet, eller ændre planlægningen for aktiviteten.

9. FORBEHOLD

9.1. Vi tager forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Vi tager ligeledes forbehold for prisændringer forårsaget af ændringer af valutakurser, skatter og afgifter, samt andre ændringer, som vi er uden indflydelse på.

10. TILBAGEBETALING

10.1 Ved tilbagebetaling er det muligt at få overført til din konto eller det dankort/kreditkort som er blevet brugt til betaling af aktiviteten. Du kan forvente at der går optil 14 dage før du har pengene på din konto.

11. SIKKER AFREJSE / AFHOLDELSE

11.1 Opdag Verdens ture og kurser får "Sikker afrejse" når der er minimum antal deltagere tilmeldt turen eller kurset. Det er typisk ved 4-6 deltagere, alt efter arrangement.

I praksis betyder det at vi nu vil gennemføre turen eller kurset og fx køber transport til turlederen. Der kan i ganske særlige tilfælde, som fx ved akut sygdom hos turleder(ne) eller instruktøren umiddelbart op til, eller under, turen, hvor det ikke er muligt at finde en afløser, ske en aflysning.

Vi anbefaler at man som deltager altid er dækket ind, overfor uforudsete hændelser, af sin rejseforsikring. Opdag Verden dækker ikke evt. deltager transport i forbindelse med en aflysning.

12. BILLEDER OG INFO PÅ/OM TUR

12.1 Der kan af turleder eller Opdag Verdens blive taget billeder og filmet på turen. Billederne vil siden kunne blive brugt offentligt på Opdag Verdens hjemmeside, i magasinet Opdag Verden, på opdagverden.dk, Opdag Verdens Facebookside og til markedsføring af Opdag Verden i andre medier. Du kan under aktiviteten frasige dig at være med på billeder og video.

13. DIT SAMTYKKE TIL AT MODTAGE EMAILS OG BLIVE KONTAKTET AF OPDAG VERDEN.

13.1 Ved at acceptere deltagerbetingelserne har du givet Opdag Verden lov til at sende dig emails, automatiserede emails vedr. turen eksempelvis faktura, pakkelister, turinfo, henvisning til gruppe på mødestedet osv.

Du vil også blive tilmeldt Opdag Verdens online magasin (nyhedsbrev), som du kan altid kan afmelde nederst på nyhedsbrevet. Vi sender også mails, hvor vi ønsker din mening om turen du har været på og måske en invitation til din næste tur. Vi videregiver IKKE dine oplysninger til andre firmaer.

Læs vores COOKIE- OG PRIVATLIVSPOLITIK

KONTAKT OS

Du kan kontakte på 70 21 31 21

Du kan også sende en email til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Opdag Verden aps (Madabout Outdoor aps)
Dalbygade 40 M
6000 Kolding
Cvr. 38149059