Gletscherens natur

- indsigt i en iskold verden

Når man rejser i bjergrige egne, passerer man ofte tæt forbi eller endog henover de imponerende gletschere. På ganske nært hold kan man studere disse enorme ismasser og dermed tilføje en ny og spændende dimension til vandreturen i de norske fjelde eller cykelturen i Alperne. Man behøver ikke at have en professorgrad i glaciologi for at forstå gletschernes natur. Lidt baggrundsviden og en god fantasi er tilstrækkeligt.

AW34_GLETSCERE-231.jpg
Skrevet af: glaciolog Susanne Hansson
Opdateret den 14. aug 2023
Læst af: 4699

Når man rejser i bjergrige egne, passerer man ofte tæt forbi eller endog henover de imponerende gletschere. På ganske nært hold kan man studere disse enorme ismasser og dermed tilføje en ny og spændende dimension til vandreturen i de norske fjelde eller cykelturen i Alperne. Man behøver ikke at have en professorgrad i glaciologi for at forstå gletschernes natur. Lidt baggrundsviden og en god fantasi er tilstrækkeligt.

En gletscher dannes

I bjergrige egne kan selv ikke de varmeste somre få bugt med al sneen. Det tiloversblevne dækkes om vinteren af et nyt lag sne. Dette sker oftest på de nordvendte bjergsider, i bunden af dalene eller i andre områder, hvor solens stråler ganske enkelt ikke kan smelte sneen.

Sidste års sne, der også kaldes firn, har en større densitet end den nye sne - den vejer mere. Det skyldes, at sneen gennemgår en proces, hvor de enkelte snekrystaller afrundes og mister deres fine forgreninger. Sneen falder dermed sammen, og luften presses ud af den. Ofte vil milde perioder samtidig smelte sneen på overfladen og en del af smeltevandet vil løbe ned i snepakken og genfryse.
Alt dette gør, at sneen forvandles fra let pudder til hårde korn, der begynder at smelte sammen og langsomt forvandles til is. Efterhånden vil mængden af den omdannede sne være så stor, at isen under sin egen vægt bliver plastisk og reagerer på tyngdekraften ved at flyde udad og nedad fra sit aflejringssted. En gletscher er dannet.

Tilsyneladende naturstridigt

Isen vil ofte bevæge sig ud i områder, hvor der faktisk ikke er de rette betingelser for gletscherdannelse. Men da der kontinuerligt pålejres sne længere oppe på gletscheren, presses isen stadig nedad og udad. Da is desuden kræver temmelig meget energi for at smelte, kan store gletschere nå at flyde helt ned i de lune dale, før de smelter. Det er årsagen til, at man kan opleve det særegne at stå ved randen af en gletscher omgivet af frodige skove og blomstrende enge.

 

AW34 GLETSCERE 232Smeltevandets betydning

Vandet er vigtigt for gletscherens natur. For det første fører vandet varme ind i gletscherens kolde indre. For det andet dannes karakteristiske landskabsformer af smeltevand fra gletscheren.

Vandet løber fra overfladen ned gennem gletscheren i et netværk af indre floder, der forgrener sig som en trækrone i isen. Desuden vil trykket fra isens egen vægt betyde, at den faktisk er nær smeltepunktet under store dele af gletscheren. Gletscheren “flyder” så at sige på en tynd film af smeltevand. Derfor kan man selv i meget lave minusgrader opleve, at vand kommer strømmende ud fra undersiden af en gletscher og først fryser i det øjeblik, det kommer ud i luften. Dette gælder bl.a. for de såkaldt tempererede gletschere i Alperne og i Skandinavien. Kun i de arktiske egne, hvor temperaturerne er ekstremt lave, vil isen decideret fryse fast til underlaget under hele gletscheren.

På overfladen vil smeltevandet samle sig i floder, der slynger sig ned over isen, indtil de i rivende fart forsvinder ned i de såkaldte gletscherbrønde, som fører vandet ned i gletscherens indre. Man kan også ofte se smeltevandsfloder løbe langs begge sider af gletscheren.
Sprækkerne er et andet kendetegn for gletschere. Typisk ser man sprækker, hvor gletscheren bevæger sig over et underlag, der ændrer sig dramatisk. Det kan f.eks. være en bjergkant. Her kan isen ikke nå at ændre sig i takt med underlaget og sprækker derfor op. Prøv det samme med et viskelæder: Man kan bøje det til et vist punkt, hvorefter det pludselig revner.

Gletscherne smelter

Næsten alle gletschere i Europa smelter i dag tilbage. Det efterlader et goldt og stenet landskab, der på mange måder giver et billede af det danske landskab for godt 10.000 år siden. Bjergegnenes gletschere kan derfor give en bedre forståelse af de landskabsformer, vi ser omkring os i hverdagen.

Find din næste tur her


Ruteforslag
Jotunheimen

Jotunheimen

Ruteforslag
Skarvheimen (Massiv 3)

Skarvheimen (Massiv 3)

Priser fra 2.495,-
Fællesture
Vandring i Långfjellet Naturreservat

Vandring i Långfjellet Naturreservat

Andre spændende artikler


Naturlig navigation

Naturlig navigation

Glemt tempelby fundet i Cambodja

Glemt tempelby fundet i Cambodja

10 råd til bedre billeder

10 råd til bedre billeder